Stikstofregistratiesysteem binnenkort open; woningbouw eerst

23/03
DEN HAAG (EZPress) - Projectontwikkelaars van woningbouwprojecten kunnen vanaf dinsdag 24 maart een vergunning aanvragen op basis van het stikstofregistratiesysteem. De VNG ziet dit als een belangrijke eerste stap waarmee de woningbouw deels weer op gang kan komen.

De beschikbare stikstofruimte is wel beperkt en het is de vraag of de woningbouwprojecten snel tot uitvoering komen. Daarom blijft de VNG aandringen op een snelle evaluatie van het systeem, zodat resultaten inzichtelijk worden, en op besluitvorming over andere bronmaatregelen, zodat er meer ruimte komt.

Woningbouw eerst

In de eerste 6 weken na opening van het systeem wordt alleen ruimte gereserveerd voor woondealprojecten (vanaf de eerste week) en 7 grote infrastructurele projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Vanaf de derde week wordt nog resterende ruimte toebedeeld aan andere grote woningbouwprojecten (vanaf 100 woningen). Na deze 6 weken worden overige woningbouwprojecten op volgorde van binnenkomst behandeld. Deze aanvragen kunnen al vanaf de eerste dag dat het registratiesysteem open is, worden ingediend.

Stikstofregistratiesysteem

Het registratiesysteem werkt als volgt: door maatregelen, zoals nu het verlagen van de maximumsnelheid, vermindert de stikstofneerslag in Natura2000-gebieden. De ontstane stikstofruimte wordt vastgelegd in het registratiesysteem. De provincies houden bij hoeveel ruimte per Natura2000-gebied ontstaat. Daarvan wordt 30% ingeboekt voor natuurherstel. De overige 70% wordt per provincie toebedeeld aan woningbouwprojecten.

De verlaging van de maximumsnelheid levert niet overal ruimte op. In provincies waar nu al op veel plekken een limiet geldt van 100 kilometer per uur zijn andere maatregelen nodig om ruimte te creëren.

Andere mogelijkheden

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen direct na openstelling van het registratiesysteem een verzoek indienen om hun eigen maatregelen in het systeem te laten opnemen. Hierdoor ontstaat lokaal of regionaal meer ruimte voor bouwprojecten.

Naast de mogelijkheden van het registratiesysteem zijn er ook andere manieren om een vergunning te krijgen. Aanpassingen binnen of buiten een project of locatie (intern en extern salderen) bieden ook mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Een andere optie is de ADC-toets: als alternatieven ontbreken, er een dwingende reden van openbaar belang is en de schade aan de natuur wordt gecompenseerd, kan ook toestemming worden gegeven.

De VNG verstuurt in de tweede helft van maart een uitgebreide enquête om te peilen in hoeverre gemeenten gebruik maken van deze regeling.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: maandag 23 maart 2020, 10:20
Bron: EZPress Milieu
Categorie: Natuur en Milieu

Gerelateerde berichten:

Reacties:

plearlCorp ilLell
Door DavidSop op 29/03/2020 om 23:41 (Gast, IPTrace: 293576)
http://medxx.eu/ Nomssypewevezoofvant
come perdere peso
Door Robertsam op 04/07/2020 om 10:34 (Gast, IPTrace: 508d67)

[url=https://www.facebook.com/Come-dimagrire-101058581653226/]come dimagrire[/url]
оао комкор раскрытие информации
Door Jamesethef op 25/06/2020 om 16:30 (Gast, IPTrace: b5a475)
что является информацией для компьютера http://psk2.chulamining.com/modules.php?name=Journal&file=display&jid=11484 каналы восприятия информации человеком
скачать фифа
Door JerarysDam op 26/05/2020 om 15:17 (Gast, IPTrace: d7528b)
Ваша фраза великолепна

---
Замечательно, очень ценная информация скачать fifa, скачать фифа или fifa 15 комментаторы скачать скачать фифа
I am really happy about finding this site.
Door StephenBaity op 10/05/2020 om 20:45 (Gast, IPTrace: fe1e74)
I have a service is a trending company service and buisness opportunity and a way for everyone to establish cash. Here are some of my partners partnership portals: [url=https://richardlemusattorney.com]deportation lawyer[/url]. We are extreemly happy having found your site, it is toally what my church friends have been dreaming in search of. The information on this website is with out a doubt specialized and will assist my business partners several times a week great help. Looks like forum gains incredible amounts of details concerning this and categories of topics and info also show it. I am not perusing Google latley but as my kids and I have some time I am totally searching this kind of information and stuff closely similar. See you soon. If anyone needed some helpful services like: [url=https://richardlemuslawyer.com]Immigration Litigation And Appeals[/url] also [url=https://www.gotwebsite1.com/index.html]Arizona web design and seo[/url] let me know.
I am absolutely telling my writer friends about this website.
Door BobbybaG op 06/04/2020 om 01:57 (Gast, IPTrace: b35255)
Hello guys. My team members and I are really glad to have found the experiences here. I’ve been scoping the news for this info since last fall and I will be sure to tell everyone I know to swing on by. The other night I was toggling through the search engines trying to discover an answer to my constantly revolving questions. Now I will be diligent to take great care in whatever measures possible. We are getting all maxed out on the incredible responses we are seeing. Again I just was compelled to thank you with all my heart for such stellar work. This has moved me out of unhealthy habits. Many fabulous things are coming into my life. Its such a safe group to make conscious engagements. I must make mention that I am looking into the topic of ladder of consciousness. Drop me a note if you are researching the same. Thanks for taking a couple minutes to read this post. If you’d like to reach out me a message and I will connect with you as soon as possible. Cheers and I’ll share with you in due time.
Michaelskero
Door RobertFuche op 31/03/2020 om 18:11 (Gast, IPTrace: e3109a)
http://trees.on-planet.com/index~p15.html


Website by Web Chemistry