Stikstofregistratiesysteem binnenkort open; woningbouw eerst

23/03
DEN HAAG (EZPress) - Projectontwikkelaars van woningbouwprojecten kunnen vanaf dinsdag 24 maart een vergunning aanvragen op basis van het stikstofregistratiesysteem. De VNG ziet dit als een belangrijke eerste stap waarmee de woningbouw deels weer op gang kan komen.

De beschikbare stikstofruimte is wel beperkt en het is de vraag of de woningbouwprojecten snel tot uitvoering komen. Daarom blijft de VNG aandringen op een snelle evaluatie van het systeem, zodat resultaten inzichtelijk worden, en op besluitvorming over andere bronmaatregelen, zodat er meer ruimte komt.

Woningbouw eerst

In de eerste 6 weken na opening van het systeem wordt alleen ruimte gereserveerd voor woondealprojecten (vanaf de eerste week) en 7 grote infrastructurele projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Vanaf de derde week wordt nog resterende ruimte toebedeeld aan andere grote woningbouwprojecten (vanaf 100 woningen). Na deze 6 weken worden overige woningbouwprojecten op volgorde van binnenkomst behandeld. Deze aanvragen kunnen al vanaf de eerste dag dat het registratiesysteem open is, worden ingediend.

Stikstofregistratiesysteem

Het registratiesysteem werkt als volgt: door maatregelen, zoals nu het verlagen van de maximumsnelheid, vermindert de stikstofneerslag in Natura2000-gebieden. De ontstane stikstofruimte wordt vastgelegd in het registratiesysteem. De provincies houden bij hoeveel ruimte per Natura2000-gebied ontstaat. Daarvan wordt 30% ingeboekt voor natuurherstel. De overige 70% wordt per provincie toebedeeld aan woningbouwprojecten.

De verlaging van de maximumsnelheid levert niet overal ruimte op. In provincies waar nu al op veel plekken een limiet geldt van 100 kilometer per uur zijn andere maatregelen nodig om ruimte te creëren.

Andere mogelijkheden

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen direct na openstelling van het registratiesysteem een verzoek indienen om hun eigen maatregelen in het systeem te laten opnemen. Hierdoor ontstaat lokaal of regionaal meer ruimte voor bouwprojecten.

Naast de mogelijkheden van het registratiesysteem zijn er ook andere manieren om een vergunning te krijgen. Aanpassingen binnen of buiten een project of locatie (intern en extern salderen) bieden ook mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Een andere optie is de ADC-toets: als alternatieven ontbreken, er een dwingende reden van openbaar belang is en de schade aan de natuur wordt gecompenseerd, kan ook toestemming worden gegeven.

De VNG verstuurt in de tweede helft van maart een uitgebreide enquête om te peilen in hoeverre gemeenten gebruik maken van deze regeling.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: maandag 23 maart 2020, 10:20
Bron: EZPress Milieu
Categorie: Natuur en Milieu

Gerelateerde berichten:

Reacties:

plearlCorp ilLell
Door DavidSop op 29/03/2020 om 23:41 (Gast, IPTrace: 293576)
http://medxx.eu/ Nomssypewevezoofvant
Michaelskero
Door RobertFuche op 31/03/2020 om 18:11 (Gast, IPTrace: e3109a)
http://trees.on-planet.com/index~p15.html


Website by Web Chemistry