Meer geld voor lokaal verkeer en vervoer naar gemeenten

04/02
2020
DEN HAAG (EZPress) - Veel gemeenten lopen geld voor lokale verkeer- en vervoerstaken mis sinds dit geld als brede doeluitkering (BDU) in het provinciefonds wordt gestort. De VNG trekt hierover aan de bel bij de woordvoerders verkeersveiligheid in de Tweede Kamer, in de aanloop naar hun AO van 5 februari.

BDU-onderzoek

Volgens een onderzoek naar de BDU-bestedingen van provincies aan gemeentelijke infrastructuurprojecten zijn ‘gemeenten over het algemeen tevreden over de budgetten die zij van de provincies en vervoerregio krijgen’. Dat is te rooskleurig, vindt de VNG. Gemeenten in de twee vervoerregio’s MRDH en VRA krijgen nog een aanzienlijk bedrag, maar wij horen van veel andere gemeenten dat hun budget voor lokale verkeer- en vervoerstaken is opgedroogd. Het gaat hierbij om taken breder dan alleen verkeersveiligheid.

Als het Rijk wil sturen op beleid, zal het Rijk hiervoor ook geld aan gemeenten beschikbaar moeten stellen, aldus de VNG. Er moet meer geld van provincies rechtstreeks naar gemeenten.

Cofinanciering

In de brief aan de woordvoerders schrijft de VNG verder dat zij verheugd is over het extra geld dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanaf dit jaar beschikbaar stelt voor verbetering van de verkeersveiligheid. Het gaat om € 50 miljoen per jaar voor tien jaar, in de vorm van een cofinanciering van maximaal 50% van het Rijk. We benadrukken dat het zeer wenselijk is dat de cofinanciering vanuit het Rijk te allen tijde 50% wordt.

De VNG gaat graag met IenW in gesprek over de randvoorwaarden om van deze middelen gebruik te maken. Gemeenten pleiten voor een eenvoudige subsidieregeling.

Verkeershandhaving

Tot slot gaat de brief in op handhaving op lichte verkeersovertredingen. Gemeenten zijn enthousiast over het plan om met een pilot in de gemeente Utrecht te experimenteren met meer taken voor Boa’s bij verkeershandhaving. De VNG pleit ervoor dit uit te breiden naar een kleine en middelgrote gemeente. Zo kunnen voor alle soorten gemeenten betere lessen uit de pilots worden getrokken.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: dinsdag 4 februari 2020, 08:55
Bron: EZPress Verkeer en Vervoer
Categorie: Weer en Verkeer
Tags: Utrecht

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry