De minister communiceert versleuteld: niemand wordt iets wijzer

30/01
2020
De Tweede Kamer heeft al een paar keer helderheid gevraagd over het standpunt van het kabinet over de toepassing van encryptie. De minister geeft keer op keer een antwoord waar niemand wijzer van wordt.

Een cryptisch verhaalAls je afgaat op het cryptische verhaal dat de minister van Justitie en Veiligheid vertelt, zou je kunnen denken dat hij heel veel waarde hecht aan het kunnen versleutelen van berichten. Wij zijn er niet gerust op: Wat wil de minister nu echt met de mogelijkheden om veilig en in vertrouwen met elkaar te kunnen communiceren? Hoewel de minister zegt dat het standpunt van het kabinet over het gebruik van encryptie nog altijd staat, heeft hij de laatste maanden meermaals (op zijn minst schijnbaar) tegenstrijdige uitspraken gedaan.

Meer vaaghedenOok de Tweede Kamer is er niet helemaal gerust op. De kritische houding van sommige parlementsleden wordt steevast beloond met een antwoord waarin iedereen weer iets anders kan lezen. Minstens zo belangrijk is dat de minister in geen van de antwoorden zijn eerdere uitspraken verheldert. Nog altijd weten we niet hoe de opmerking dat het “domweg onmogelijk moet zijn om encryptie te gebruiken voor de uitwisseling van beelden van seksueel misbruik van kinderen” te combineren is met een onveranderd standpunt van het kabinet over de toepassing van encryptie.

Wij worden niet wijzer uit de wirwar van woorden van de minister.

Wat is het probleem?En eigenlijk maakt de meest recente reactie aan de Tweede Kamer het allemaal alleen maar nóg onduidelijker. De minister zegt dat “in het kader van strafrechtelijke onderzoeken […] bij bedrijven reeds berichten in beslag zijn genomen” en dat “het [Openbaar Ministerie] berichten in onversleutelde vorm [heeft] kunnen inzien”. Je zou denken dat encryptie blijkbaar geen onoverkomelijke drempel is voor de politie. Toch zegt de minister nu “de mogelijkheden om rechtmatig toegang tot communicatie te verkrijgen en de voor- en nadelen daarvan [te bezien]”. Is er dan toch een probleem? Welke probleem probeert de minister eigenlijk op te lossen?

Welke probleem probeert de minister eigenlijk op te lossen?

Wirwar van woordenWij worden niet wijzer uit de wirwar van woorden van de minister. Daarom stuurden we begin deze maand de minister een uiterst vriendelijke uitnodiging. Een uitnodiging om met ons in gesprek te gaan. Om ons zijn (op zijn minst schijnbaar) tegenstrijdige uitspraken toe te lichten. Zodat we begrijpen wat de minister nou eigenlijk precies wil. En, hopelijk, blijkt dan dat alles op een misverstand berust en we ons echt geen zorgen hoeven te maken. Maar tot nu toe heeft de minister onze uitnodiging genegeerd. Dat maakt ongerust, zeker met zijn cryptische verhaal richting het parlement.

Datum: donderdag 30 januari 2020, 09:42
Bron: BitsOfFreedom
Categorie: Internet en ICT

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry