Voortgangsrapportage meldt resultaten en uitdagingen

30/10
2019
De Belastingdienst maakt progressie met veel van de plannen uit het Jaarplan 2019. Tegelijkertijd moeten er nog grote obstakels worden overwonnen. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage die staatssecretaris Snel vandaag naar de Kamer heeft gestuurd.

Bij de uitvoering zijn goede resultaten te melden. Het overgrote deel van de burgers die aangifte deden heeft vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst gehad. Na een succesvol verlopen aangiftecampagne voor de inkomensheffingen zijn er in juni meer dan 10 miljoen aanslagen opgelegd. Bij burgers met recht op een toeslag is dat recht al zoveel mogelijk alvast aangepast aan de actuele situatie van de toeslaggerechtigde.

Tegelijkertijd staat de Belastingdienst nog voor grote uitdagingen. Zo lukt het nog niet om alle bezwaren op tijd te behandelen – vervelend voor burgers en bedrijven die daar last van hebben. Daarom zijn er maatregelen genomen om de achterstanden in te lopen. Doel is om vanaf volgend jaar weer aan de norm te voldoen.

Vernieuwing Belastingdienst

De Belastingdienst moet vernieuwen. Terwijl het innen van belastingen en uitkeren van toeslagen gewoon doorgaan, vernieuwt de Belastingdienst met een beheerste, stapsgewijze aanpak. Met de focus op personeel, ICT en sturing legt de dienst een stevig fundament om verder op orde te komen. Cultuur is dit jaar toegevoegd als vierde pijler: het is van belang te investeren in leiderschap, cultuur en aandacht voor de menselijke maat in het werk.

De Belastingdienst is er met circa 2000 fte in geslaagd om veel nieuwe medewerkers aan zich binden. “Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de toekomst van de Belastingdienst”, schrijft staatssecretaris Snel. Het goed begeleiden en snel inwerken van de nieuwe medewerkers vraagt echter veel van de organisatie en van de meer ervaren krachten. De instroom wordt daarom meer verspreid, waardoor de wervingsopgave voor dit jaar (3450 fte) waarschijnlijk nu uiterlijk in februari 2020 wordt gerealiseerd.

Doelstelling ICT behaald

Op het gebied van ICT is de technische schuld (achterstallig onderhoud) verminderd van 52 tot 44 procent. Daarmee is de doelstelling van dit jaar al behaald. Doel is de technische schuld terug te brengen tot 30 procent in 2022. Een lagere technische schuld zorgt ervoor dat er in de toekomst meer capaciteit beschikbaar komt voor de implementatie van nieuw beleid (zoals belastingplannen), modernisering, vernieuwing - en op termijn het besparen van kosten.

“De verbetering is op het terrein van ICT is voorzichtig merkbaar, maar we zijn nog niet waar we willen zijn”, schrijft Snel. Desondanks zijn een aantal vernieuwingsprojecten, bedoeld om de dienstverlening voor burgers en bedrijven te verbeteren en efficiënter te werken, met succes opgeleverd. Zo behandelt de Belastingdienst digitale wijzigingen op aangiften niet langer als bezwaar, maar als verzoek. En waarschijnlijk met ingang van dit kwartaal kunnen burgers online aangifte doen van een zelf geïmporteerde auto zonder schade.”

Terugblik op heel 2019

De tweede voortgangsrapportage over het Jaarplan 2019 blikt terug op de periode mei tot en met augustus 2019. Begin volgend jaar volgt de laatste voortgangsrapportage over 2019, waarin wordt teruggekeken op het gehele jaar.

Documenten

Aanbiedingsbrief Tweede voortgangsrapportage op het Jaarplan Belastingdienst 2019. De tweede voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 van de Belastingdienst. De tweede voortgangsrapportage blikt terug op de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-10-2019

Datum: woensdag 30 oktober 2019, 14:49
Bron: Ministerie van Financien
Categorie: Economie

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry