Energietransitie en decentrale overheden

18/10
2019
DEN HAAG (EZPress) - Tijdens de Europese Week van Regio’s en Steden kwamen beleidsmakers samen in Brussel om ervaringen uit te delen over het betrekken van decentrale overheden bij de Integrale Nationale Energie- en Klimaatplannen (INEK).

Lokale overheden en de Europese Commissie spraken tijdens de workshop van de Convenant of Mayors for Climate & Energy over de invulling van deze plannen. In de plannen van 2021 tot 2030 wordt beschreven hoe de lidstaten aan de langetermijndoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs gaan voldoen.

Belang van decentrale overheden

Het is belangrijk dat lokale en regionale overheden hierbij betrokken worden, omdat zij het dichtst bij de burger staan. Zij beheren transportnetwerken, zijn bevoegd voor stadsontwikkeling en de omgevingsvisie en ze kunnen het decentraal opwekken van energie stimuleren. Lokale en regionale overheden zijn onmisbaar in het succesvol uitvoeren van de energietransitie.

Nederlandse aanpak

Marjon Bosman, programmanager Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (RES), gaf een presentatie over de Nederlandse aanpak van het Klimaatakkoord, waarin zij de rol van de VNG voor de decentrale overheden uiteenzette. Dat alle stakeholders betrokken waren aan de klimaattafels heeft tijdens de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord goed gewerkt. Dit akkoord vormt de basis voor het Nederlandse Energie- en Klimaatplan. De Nederlandse aanpak dient als voorbeeld voor andere lidstaten.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: vrijdag 18 oktober 2019, 08:21
Bron: EZPress Milieu
Categorie: Natuur en Milieu
Tags: Belgi, Brussel, Frankrijk, Parijs

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry