VS rechter: ‘Pas websites aan op gehandicapten’

16/10
Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten verplicht eigenaren van websites om deze toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Dat meldde Emerce onlangs. Een man had Domino’s pizza aangeklaagd omdat hun website niet accessible was, en tot de Supreme Court werd bevestigd dat een dergelijke claim mogelijk is onder de Americans with Disabilities act. Daarmee is niet perse gezegd dat de website van Domino’s de wet overtreedt, maar het bevestigt wel dat websites onder die wet vallen. Een tikje een schok voor Amerikanen die dachten dat het alleen over rolstoelingangen bij de winkel gingen. Maar hoe zit dat bij ons?

In 2016 is het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap goedgekeurd. Dit verdrag beschrijft rechten van mensen met een handicap (langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen) en bevat tevens de verplichting dat verdragsstaten alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht. In Nederland is daartoe een Uitvoeringswet ingevoerd, die in artikel 2 vermeldt:

Degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt, draagt daarnaast tenminste geleidelijk zorg voor de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat voor hem een onevenredige belasting vormt.

En ja, dit is zo breed bedoelt als u het hier leest. “Algemene toegankelijkheid”, dus die rolstoelingang maar ook de brailleaanduiding in de lift – én de navigatie van de website. Maar het wordt enigszins genuanceerd door dat “geleidelijk zorg dragen” en “geen onevenredige belasting”.

In 2017 is dit nader uitgewerkt in een AMvB:

1. [Dienstverleners zijn] verplicht tot het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard en gaandeweg zorg te dragen voor de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat voor hem een onevenredige belasting vormt.

2. Onder een voorziening van eenvoudige aard wordt verstaan: een voorziening die op weinig ingrijpende wijze en zonder of met weinig kosten tot stand kan worden gebracht.

Helaas is er nog steeds weinig duidelijkheid wat daar nu allemaal onder valt. Uit de parlementaire stukken haal ik maar één echt voorbeeld, namelijk “er op websites voor zorgen dat teksten groter kunnen worden gemaakt en er voldoende contrast is tussen voor- en achtergrondkleur”. Dat vereist dus niet eens dat je een schermlezer kunt inzetten om door een bestelformulier heen te komen.

Arnoud

Het bericht VS rechter: ‘Pas websites aan op gehandicapten’ verscheen eerst op Ius Mentis.

Datum: woensdag 16 oktober 2019, 08:17
Bron: Iusmentis Blog
Categorie: Internet en ICT
Tags: Verenigde Staten

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry