Liander start met flexibiliteitsmarkt in Zuidplaspolder

24/09
2019
ARNHEM (EZPress) - 5 uur geleden

Dit is een origineel bericht van Alliander N.V.

Netbeheerder Liander, Tenergy en Agro Energy zijn een flexibiliteitsmarkt in Zuidplaspolder gestart. Een ‘flexmarkt’ is een slim systeem waarbij vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar worden afgestemd. Dat is nodig om de schaarse netcapaciteit in de regio zo optimaal mogelijk te gebruiken. Zuidplaspolder is een van de knelpunten in het elektriciteitsnet van Liander waar de netbeheerder onvoldoende capaciteit heeft om aan alle vragen van ondernemers te voldoen.

Het wordt steeds drukker op het publieke elektriciteitsnet van netbeheerder Liander. In hoog tempo komen er wind- en zonneparken, datacenters en andere energie-intensieve bedrijven bij. Het net is niet op deze snelle ontwikkelingen ingericht. Liander werkt overal in haar verzorgingsgebied aan uitbreiding van het elektriciteitsnet en zet in op slimme oplossingen om het net beter te benutten. Toch voorziet Liander dat het aantal knelpunten in het net blijft toenemen en ondernemers langer op de gewenste netcapaciteit moeten wachten.

Uitbreiding van het elektriciteitsnet

In de regio rond Zuidplaspolder is in het elektriciteitsnet van Liander, achter verdeelstation Zevenhuizen, onvoldoende capaciteit om nieuwe aanvragen te kunnen accepteren. Elektriciteitsverdeelstation Zevenhuizen voedt Zevenhuizen, Moerkapelle, Boskoop en industrieterrein ITC/PCT in gemeente Hazerswoude-dorp. In deze regio vragen ondernemers meer vermogen dan beschikbaar is. Ook willen zij meer duurzaam opgewekte stroom terugleveren dan het net aankan. Dit noemen we ook wel congestie. Met name tuinders vragen extra stroom voor bedrijfsuitbreiding en ontwikkelaars van zonneweides willen grootschalig energie terugleveren.

Schaarse netcapaciteit

Liander bouwt samen met netbeheerders Stedin en TenneT een nieuw elektriciteitsverdeelstation. De netbeheerders verwachten dat het station gereed is in de periode tussen 2023 en 2025. Tot die tijd zet Liander een flexibiliteitsmarkt in om de schaarse netcapaciteit zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Flexibiliteitsmarkt

In een flexibiliteitsmarkt worden vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar afgestemd. Zo kunnen meer partijen gebruik maken van de ruimte op het net en wordt overbelasting van het elektriciteitsnet op piekmomenten voorkomen. Flexibiliteit ontstaat als energieverbruikers hun vraag en aanbod in tijd verschuiven. Via slimme systemen kan duurzaam opgewekte energie worden opgeslagen en energieverbruik tijdelijk worden uitgesteld, zonder dat de verbruiker zijn gedrag hoeft aan te passen. Bijvoorbeeld door lokaal opgewekte energie op te slaan in een batterij.

Extra capaciteit

Aggregators, de partijen die vraag en aanbod samenbrengen, zoeken ondernemers in het gebied die flexibel willen omgaan met hun elektriciteitsverbruik of teruglevering. De aggregators werken met slimme software en apparaten om vraag en aanbod beter in balans brengen en bieden de vrijgekomen ruimte op het net aan bij partijen zoals Liander.

In de Zuidplaspolder leveren vijf glastuinbouwbedrijven het flexibel vermogen. Ze stellen hun energieverbruik uit door de belichting in de kassen uit te zetten. Of wekken zelf elektriciteit op door hun warmtekrachtkoppeling aan te zetten. Zo verlagen ze de belasting op het net en komt er extra capaciteit vrij voor andere klanten.

5 megawatt flexibel vermogen

Tenergy en Agro Energy verzamelen het flexibel vermogen van de glastuinbouwbedrijven en bieden dit aan Liander aan. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding. Huibert Baud van Liander: “De flexmarkt in Zuidplaspolder is goed voor zo’n 5 megawatt aan flexibel vermogen. Het is goed dat we, voordat de belasting in dit gebied in de winter toe gaat nemen, de flexibiliteitsmarkt operationeel hebben. Dan kunnen we de pieken beter opvangen. De flexmarkt zal een verlichting brengen in het congestieprobleem, maar zal er naar verwachting niet toe leiden dat we alle klanten die op extra netcapaciteit wachten in hun wens kunnen voorzien.”

Zuidplaspolder is na Nijmegen-Noord de tweede regio waar in de vorm van een flexibiliteitsmarkt wordt samengewerkt om vraag en aanbod van stroom lokaal op elkaar af te stemmen. Recent heeft ook netbeheerder Stedin bekendgemaakt op zoek te zijn naar partijen die een flexmarkt in een ander deel van Zuidplaspolder kunnen faciliteren.

//Einde bericht

Bron: Alliander N.V.

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: dinsdag 24 september 2019, 12:01
Bron: EZPress Algemeen
Categorie: Algemeen
Tags: Arnhem, Boskoop, Gelderland, Leiden, Nijmegen, Zuid-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry