Maatregelen na onderzoeken sociale veiligheid defensieacademie

20/06
Staatssecretaris Barbara Visser heeft maatregelen laten nemen tegen 5 studenten en een kaderlid van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Ze deed dit op basis van 2 onderzoeken naar signalen van ontoelaatbaar gedrag op de NLDA. 1 onderzoek richtte zich op kwetsend en beledigend beeldmateriaal in een WhatsApp-groep. Het andere onder meer op signalen over ongepaste relaties tussen een kaderlid en cadetten.

“Ik vind dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag door de betrokken studenten in het onderzoek naar de WhatsApp-groep en door het betrokken kaderlid, die relaties had met meerdere cadetten’’, concludeert Visser.

Het 1e onderzoek ging concreet om het maken en delen van beledigend en kwetsend beeldmateriaal van pornografische en racistische aard met verwijzingen naar Nazi-Duitsland. Of er werden onaanvaardbare opmerkingen bij de afbeeldingen geplaatst. Dat gebeurde in een WhatsApp-groep van een klas van de Koninklijke Militaire Academie (KMA), onderdeel van de NLDA.

Strakker handhaven

Visser: “Dat gaat allereerst om algemene maatregelen, zoals het nadrukkelijker uitdragen en strakker handhaven van de bestaande normen en het actief bevorderen van een sociaal veilige leef- en werkomgeving binnen de NLDA.’’

Daarnaast worden meer specifieke maatregelen genomen. Visser: “Ik vind dat 5 NLDA-studenten de normen op ernstige wijze hebben overtreden. Dat geldt ook voor het kaderlid die relaties had met meerdere cadetten. Het proces van passende maatregelen tegen hen, is in gang gezet. Daarnaast vindt er een evaluatie plaats met hen en de verantwoordelijke leiding om herhaling te voorkomen.’’

Normbesef

Met de overige betrokkenen bij de WhatsApp-groep en de voor hen verantwoordelijke kaderleden en docenten wordt gesproken over normbesef. Maar ook over het bevorderen van een cultuur waarin cadetten en leidinggevenden elkaar veilig kunnen aanspreken op ongewenst gedrag. Met alle NLDA-studenten wordt dit incident besproken.

Uit het onderzoek blijkt dat weinig studenten zich bezighielden met het delen van dit type afbeeldingen. Er komt geen beeld naar voren van inhoudelijke betrokkenheid bij of affiniteit met nationaal socialistisch gedachtengoed.

Relaties

Op het gebied van relaties op de opleiding, zijn ook problemen vastgesteld. Daarom zijn ook passende maatregelen tegen een kaderlid genomen. Ook worden onder meer de regels voor relaties op opleidingseenheden aangescherpt.

Uit het onderzoek sociaal veilige leef- en werkomgeving en het werkbelevingsonderzoek blijkt dat er ook maatregelen nodig zijn voor een sociaal veilige leef- en werkomgeving. Gekeken wordt naar de kwaliteit van huisvesting, de personele bezetting, het tegengaan van verveling, de inrichting van opleidingen, cultuur, communicatie en de samenstelling van het kader. Een taskforce brengt de benodigde maatregelen in kaart en maakt een plan van aanpak.

Ontoelaatbare uitingen andere eenheid

De melding over ontoelaatbare nazi-uitingen bij 11 Luchtmobiele Brigade blijkt onvoldoende te onderzoeken. Bij een doorzoeking zijn geen spullen aangetroffen, die iets te maken hebben met nazisme of verheerlijking daarvan. Door verklaringen is wel vastgesteld dat binnen het betrokken onderdeel incidenteel een Hitlergroet is gebracht, maar niet door wie, waar en wanneer.

“Het brengen van de Hiltergroet is, in welke situatie dan ook, volstrekt onaanvaardbaar’’, onderstreept staatssecretaris Visser. De commandant van het onderdeel zorgt ervoor dat dit bij de eenheid wordt benadrukt.

Downloads

Kamerbrief onderzoeken voorvallen NLDA Op 13 december jl. heb ik, mede namens de minister, uw Kamer geïnformeerd over verschillende onderzoeken die Defensie op dat ...

Brief | 20-06-2019

Datum: donderdag 20 juni 2019, 12:00
Bron: Defensie
Categorie: Algemeen
Tags: Duitsland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry