Nederland wijzigt belastingverdrag met Zwitserland

12/06
2019
Nederland heeft een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland ondertekend. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt tegen belastingontwijking. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen.

Het wijzigingsprotocol is woensdag 12 juni in Den Haag ondertekend. In een belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er belasting wordt ontweken.

In het wijzigingsprotocol is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Wanneer hiervan sprake is, vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Met de opname van deze antimisbruikbepaling en enkele andere aanpassingen voldoet het belastingverdrag aan de minimumstandaarden uit het zogeheten BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Daarnaast wordt de heffingsrechtverdeling over de pensioenen aangepast en vereenvoudigd. Op dit moment wordt het heffingsrecht over pensioenen aan de bronstaat toegewezen wanneer er voldaan is aan verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden voor de bronstaatheffing in het huidige verdrag komen te vervallen en het heffingsrecht zal worden beperkt tot maximaal 15 procent.

Tenslotte wordt met het wijzigingsprotocol de positie van beleggingsinstellingen en pensioenfondsen verduidelijkt en wordt het belastingverdrag op een aantal (technische) punten gemoderniseerd.

Datum: woensdag 12 juni 2019, 12:00
Bron: Ministerie van Financien
Categorie: Economie
Tags: Zwitserland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry