Meerjarige aanpak voor balans in ICT

28/05
2019
De Belastingdienst raakt steeds beter georganiseerd. Daardoor weten we nu dat het beheer en onderhoud van de ICT steeds meer capaciteit vergt. Zo veel zelfs dat er te weinig tijd overblijft voor modernisering van die ICT, nieuwe wetgeving en de vernieuwing van de Belastingdienst. Een mix van maatregelen moet het achterstallig onderhoud de komende jaren verminderen. Op de langere termijn ontstaat dan weer meer ruimte voor nieuw beleid en kent de Belastingdienst minder continuïteitsrisico’s.

De Belastingdienst vernieuwt met een beheerste, stapsgewijze aanpak. Met de focus op personeel, ICT en sturing legt de dienst een stevig fundament om verder op orde te komen. Daarbij zal de verbetering van de ICT een van de grootste uitdagingen blijven. In het verleden heeft het bij de Belastingdienst ontbroken aan een integraal zicht op het ICT-portfolio. Door het inrichten van de topstructuur, het werken in ketens en sturingsinformatie is hierin verandering gekomen. Er is beter inzicht in de ICT van de Belastingdienst, de projecten die worden uitgevoerd en de wijze waarop daarin keuzes worden gemaakt. Hierdoor zien we niet alleen dat de Belastingdienst een hoge mate van achterstallig ICT onderhoud heeft, maar ook dat een steeds groter deel van de ICT-capaciteit op gaat aan beheer en onderhoud. Dit beperkt de ruimte voor nieuwe wetgeving, modernisering IV en de vernieuwing van de Belastingdienst.

Lange adem

Voor 2019 is vraag en aanbod in evenwicht gebracht door eerst prioriteit te geven aan het borgen van het primair proces, dan aan de wetgevende trajecten, gevolgd door vijf vernieuwingsprojecten. Maar dit brengt niet de doorbraak voor de ICT van de Belastingdienst. Om het tij te keren stelt staatssecretaris Menno Snel vanaf 2020 meerdere maatregelen voor. Deze meerjarige aanpak richt zich op het vergroten van de ICT capaciteit, het verminderen van de ICT vraag en het verkleinen van de impact van nieuwe wetgeving. De verbeteringen in de organisatie van de Belastingdienst scheppen gunstige condities voor een succesvolle aanpak. Daarmee is niet gezegd dat er gemakkelijke oplossingen zijn; de problematiek is complex en de aanpak vergt een lange adem en een consequente uitvoering.

Documenten

Uitkomsten ICT-portfolioproces Belastingdienst Uitkomsten van het ICT-portfolioproces zoals de Belastingdienst in 2018 heeft doorlopen voor het portfolio 2019. In deze brief ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2019

Datum: dinsdag 28 mei 2019, 19:19
Bron: Ministerie van Financien
Categorie: Economie

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry