Meer onderzoek naar burnpits nodig

18/04
Er is nog onvoldoende duidelijk over een mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en de uitstoot van burnpits. In deze kuilen werd in missiegebieden afval verbrand. Een extern onderzoeksinstituut gaat nu aanvullend onderzoek doen. Defensie neemt de gezondheidsklachten en de zorgen van mensen zeer serieus. Daarom krijgen alle betrokkenen een persoonlijk begeleidingstraject aangeboden. Dit liet minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag in een brief aan zowel de melders als de Kamer weten.

Eind 2018 bleek dat (oud-)Defensiemedewerkers mogelijk gezondheidsklachten hebben door burnpits in missiegebieden. Daarop is het Defensiemeldpunt Burnpits geopend. Ook kreeg het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) de opdracht om uit te zoeken wat er al bekend is over burnpits en mogelijke gezondheidsrisico’s. Hiervoor analyseerde het CEAG bestaand onderzoek. 

Meldingen

Sinds 4 februari zijn er 278 meldingen binnengekomen. Het gaat met 0,3% om een relatief klein aantal van het totale aantal militairen uitgezonden naar Afghanistan, Irak en voormalig Joegoslavië. Met name hier gebeurde afvalverbranding in zogenoemde burnpits. 28% van de melders heeft zich gemeld vanwege gezondheidsklachten.

Literatuurbeschouwing

Het CEAG bestudeerde 46 publicaties en rapporten over burnpits, de uitstoot ervan en de eventueel daaraan gerelateerde klachten.

De (internationale) onderzoeken laten geen eenduidig beeld zien van een relatie tussen gezondheidsklachten en de blootstelling aan de uitstoot van burnpits. Wel wordt in een aantal onderzoeken een verhoogd risico op luchtwegklachten gevonden. Dit lijkt echter eerder verband te hebben met slechte lucht tijdens missies in het algemeen en (fijn)stof in het bijzonder. Ook het onderzoek naar fijnstof is niet eensluidend.
Geen duidelijkheid

Het onderzoek naar de meldingen én de literatuurbeschouwing geven geen duidelijkheid over een mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en de uitstoot van burnpits. Er is dus meer onderzoek nodig. Defensie laat nu een extern onderzoeksinstituut naar de uitgevoerde analyses kijken. Ook gaat dit instituut de geanalyseerde literatuur op hun wetenschappelijke waarde beoordelen. Vanwege de omvang van de literatuur en de noodzakelijke zorgvuldigheid kost dit tijd. Het is nog onduidelijk hoeveel tijd.

Defensie betreurt het feit dat er nog geen duidelijkheid is. Daarom krijgen mensen de mogelijkheid van een individueel begeleidingstraject bij Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie (BMW). Het maakt daarbij niet uit of iemand niet meer voor Defensie werkt. BMW kan de juiste begeleiding en ondersteuning geven. Hiervoor moet men zich melden bij het Defensiemeldpunt Burnpits.

Meer informatie

Meer informatie op de pagina Burnpits op defensie.nl.

Downloads

Beschouwing literatuur en meldpunt burnpits CEAG

Rapport | 08-04-2019

Datum: donderdag 18 april 2019, 16:26
Bron: Defensie
Categorie: Algemeen
Tags: Afghanistan, Irak

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry