Kamer debatteert over bouwen in het groen

02/10
NIEUWEGEIN (EZPress) - Op 13 september debatteerde de Tweede Kamer met minister Ollongren (BZK) over bouwen in het groen. De Tweede Kamer is verdeeld over de noodzaak hiervan.

Minister Ollongren stelt dat we de ruimte in het groen nodig hebben. De discussie moet volgens haar niet zwart/wit gevoerd worden. Het is niet haar bedoeling om natuurgebieden vol te gaan bouwen, maar projecten in de steden leveren volgens haar nog onvoldoende op om het woningtekort op te lossen. De Tweede Kamerleden Kops (PVV), Ronnes (CDA) en Laan (VVD) zijn niet tegen bouwen in het groen. Niet alle benodigde woningen kunnen volgens hen binnenstedelijk worden gebouwd.

De Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA), Van Gerven (SP), Smeulders (GL), Dik-Faber (CU) en Van Kooten (PvdD) betwijfelen of er echt noodzaak is om in het groen te gaan bouwen. Zij pleiten bijvoorbeeld voor innovatieve oplossingen en voor het herbestemmen van leegstaande (kantoor)gebouwen en bedrijventerreinen om het woningtekort terug te dringen. Het Tweede Kamerlid Van Eijs (D66) sluit niet uit dat er onder voorwaarden aan de randen van de stad gebouwd mag worden, maar stelt dat binnenstedelijk bouwen het uitgangspunt moet zijn.

CDA en VVD hebben een motie ingediend, waarin zij voorstellen om wonen uit de ladder voor duurzame verstedelijking te halen. Dit zou betekenen dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om buitenstedelijk te bouwen. Gemeenten hoeven dan niet meer uitgebreid te onderbouwen dat de woningbehoefte niet binnenstedelijk kan worden opgelost. De motie leidde tot spanningen binnen de coalitie.

De minister gaf aan eerst te willen nagaan bij de provincies in hoeverre de Ladder voor duurzame verstedelijking daadwerkelijk als een knelpunt wordt ervaren. De motie is nog niet in stemming gebracht. Wel zijn enkele moties aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om binnenstedelijk bouwen te stimuleren.

//Einde bericht

Bron: NVM

Dit is een origineel persbericht. EZPressĀ® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: dinsdag 2 oktober 2018, 11:45
Bron: EZPress Milieu
Categorie: Natuur en Milieu
Tags: Nieuwegein, Utrecht

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry