Bezwaar maken tegen box 3-heffing 2017

31/05
Belastingplichtigen die het oneens zijn met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op hun vermogen – de zogenoemde box 3-heffing – voor het belastingjaar 2017, moeten vanaf dit jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen hun aanslag inkomstenbelasting. Zij vallen voor het jaar 2017 namelijk niet automatisch onder een collectief bezwaar tegen de heffing op vermogen, de zogenoemde procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing.

Behandeling te laat ingediende bezwaarschriften

De Belastingdienst heeft inmiddels definitieve aanslagen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2017 opgelegd. Daarom zullen de bezwaarschriften die worden ingediend voor 15 juli 2018 en die zijn gericht tegen de berekening van de box 3-heffing worden behandeld als een tijdig ingediend bezwaarschrift.

Collectief bezwaar 2017

Op dit moment wordt nog onderzocht of en op welke wijze er een procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing komt voor het belastingjaar 2017. Overigens moeten belastingplichtigen ingeval van een procedure massaal bezwaar voor 2017 nog steeds individueel bezwaar maken tegen de box 3-heffing, ingevolge nieuwe wetgeving.

Documenten

Aanbiedingsbrief massaal bezwaar tegen vermogensrendementsheffing Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt een aanwijzing massaal bezwaar van bezwaarschriften tegen de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-05-2018

Datum: donderdag 31 mei 2018, 13:13
Bron: Ministerie van Financien
Categorie: Economie

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry