Stap vooruit in aanpak stikstof bij Natura 2000

11/11
2009
Nieuwsbericht | 11-11-2009

Rijk en provincies hebben overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van een effectieve aanpak van de stikstofproblemen in en nabij Natura 2000-gebieden. De partijen zijn het eens dat er een forse inzet nodig is op Rijks-, provinciaal- en gebiedsniveau om de stikstofneerslag te verminderen. Dit is goed voor de natuur én het levert de benodigde ruimte op voor toekomstige ontwikkelingen in en om de Natura 2000-gebieden.

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft met de provincies afgesproken dat de zogeheten programmatische aanpak stikstof op hoofdlijnen zo snel mogelijk in het kabinet wordt vastgesteld. De minister en de provincies vinden dat de programmatische aanpak perspectief biedt en mogelijkheden geeft tot maatwerk. Daarbij sluit de aanpak goed aan op de werkwijze die wordt ingezet met de Crisis- en Herstelwet.

Stikstof is met stip het grootste probleem bij de uitvoering van Natura-2000. Dit komt ook door de specifieke omstandigheden in het dichtbevolkte Nederland. De programmatische aanpak voor stikstof die wordt uitgewerkt is het resultaat van een brede consultatie van bestuurlijke en maatschappelijke organisaties. Het belang van een voortvarende maar zorgvuldige aanpak op basis van de afgesproken hoofdlijnen wordt gedeeld door de partijen. Daarbij is onder meer aandacht voor de juridische borging en haalbare en betaalbare oplossingen. De programmatische aanpak zet zaken in positieve zin in beweging zonder dat de natuurdoelen geweld aan worden gedaan.

Naast persberichten kunt u zich ook abonneren op 'onderwerpen'. Klik daarvoor op abonneren.

Datum: woensdag 11 november 2009, 18:30
Bron: Ministerie van Infrastructuur en Millieu
Categorie: Natuur en Milieu

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry