Nederland wijzigt belastingverdrag met Denemarken

09/05
2018
Nederland heeft een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Denemarken ondertekend. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de toewijzing van het heffingsrecht over pensioenen. Ook zijn er afspraken gemaakt tegen belastingontwijking.

Het wijzigingsprotocol is woensdag 9 mei in Kopenhagen ondertekend. In een belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er geen belasting wordt betaald.

Op dit moment wordt het heffingsrecht over pensioen dat afkomstig is uit Nederland of Denemarken toegewezen aan de woonstaat van de pensioengenieter. Met de nieuwe afspraken mogen pensioenen ook worden belast in het land waaruit deze afkomstig zijn. Het woonland voorziet op grond van het belastingverdrag dan in de voorkoming van dubbele belasting. Voor bestaande situaties is een overgangsregeling getroffen.

Daarnaast is in het wijzigingsprotocol een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Bij dergelijk oneigenlijk gebruik of misbruik vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Met de opname van deze antimisbruikbepaling en enkele andere aanpassingen voldoet het belastingverdrag aan de minimumstandaarden uit het zogeheten BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Ook zijn een aantal verdragsbepalingen uit het verdrag gemoderniseerd, waaronder de bepalingen inzake informatie-uitwisseling en bijstand bij invordering.

Datum: woensdag 9 mei 2018, 14:39
Bron: Ministerie van Financien
Categorie: Economie
Tags: Denemarken, Kopenhagen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry