Een paar treurige verhalen over privacykwalen

05/12
Weer een jaar cyber, datalekken en wetsvoorstellen

Is er dan niets positiefs om over naar huis te bellen?

Enfin, tijd om over onze kwellingen te vertellen

Daar kwam Ollongren weer voorbij, nu over het demonstratierecht

In ieder geval bijkans heilig, vrij naar wijlen van der Laan, zoals ze zegt

Tuurlijk, we moeten opkomen voor de kracht van democratie, terecht

Laat de burger  haar mening uiten in het maatschappelijk debat

Eh, maar geldt dat dan niet voor publicaties in het staatsblad?

Een stem is toch een stem – met het potlood of verbaal

Stemmen als er toch al een verkiezing is, ook qua kosten geen gek verhaal

Toch vindt Ollongren het moeilijk en komt er nu staatsrechtelijk kabaal

En kennelijk zijn de rapen over voor de politieke realiteit gaar

Nee, we faciliteren met tegenzin een referendum, maar luisteren: ho maar.

Nog meer nieuws, want Veiligheid en Justitie is nu Justitie en Veiligheid

Aan Grapperhaus c.s. om te laten zien dat het zich ook uit in beleid

Alwaar de afgelopen jaren veiligheid het schaamteloos won van het recht

Regeren dan eindelijk grondrechten? Of blijft het bij wat Dick Schoof zegt?

Tot ons verdriet verscheen er ook een ontluisterend artikel in de NRC

Over het falen van een groot ICT-project bij het Rijk. Verrassend? Nee.

Nogmaals bleek dat het niet ligt aan de goede wil, ja, een fijn cliché.

Maar er is een situatie waar elk risico voor de Minister er één teveel blijkt

Al snel is de politieke consequentie het enige waar de top naar kijkt

In de ambtelijke silo’s blijkt soepel overleg al geen optie meer

Louter met elkaar in een pand blijkt geen oplossing voor centraal beheer

Trage besluitvorming, akkoord, maar het uitblijven van leiding doet zeer

Krijgen ambtenaren wel voldoende ruggesteun om falen te corrigeren

Ruiterlijk erkennen te falen, om zo van fouten te kunnen leren?

In plaats van koste wat kost politiek kapitaal niet in te hoeven zetten

Ja, en alleen op mogelijke kritiek van media en kamer te letten

Gaan we dan ‘ns leren of worden we bang voor het incident?

Tragisch dat het lezen over de onmacht binnen het rijk niet went

En Bits of Freedom is dan ook groot voorstander van transparant beleid

Een notie waarin ambtelijk falen op het eerste oog niet goed gedijt

Nog een misvatting over waar transparantie kennelijk toe leidt

Geven de gebeurtenissen aanleiding tot nadere politieke vragen

Reflex moet dan niet zijn om aan te sturen op teveel klagen

Afdekken uit angst om fouten toe te geven verkrampt en alras

Trekt alweer een minister weg en krijgt de volgende de tas

In de afgelopen jaren zagen we het bij ministeries teveel

Staat er weer een nieuwe chauffeur op dezelfde lijn, in hetzelfde gareel

Komt er een nieuw wetsvoorstel, laten we dan ook stoppen met de spin

Alle voordelen aangedikt, de angstige burger gebruikt voor politiek gewin

Alhoewel, laten we ook eerlijk zijn: bij bedrijven is het niet beter gesteld

Royaal worden we in Europa bedolven onder anti-privacy lobby-geweld

Tracking, cookies en profilering? Wie wil meer regels om dat in te perken

Ja, het probleem is dat we de nadelen pas later zullen merken

Erg wrang: de voordelen zullen de negatieve consequenties versterken

Voor op het eerste oog lijkt het op korte termijn wel een goed idee.

Om de regels te verlagen en bedrijven vrij te laten op de digitale zee

Ofschoon de realiteit is dat het het vertrouwen later juist zal verlagen

Ruwweg gokken we dat diezelfde bedrijven dan enorm zullen klagen

Discriminatie door profilering en het raken van de zwakke, willen we dat?

En onthoud: beschermen van privacy gaat ook over dat zwarte blad

Bij elkaar genomen kunnen we dit jaar wel weer genoeg redenen verzinnen

Begraven we de strijdbijl? Nee we grijpen naar de roe en zullen beginnen

Kom je volgende week ook met ons vieren hoezeer we privacy beminnen?

* (max 5 kaartjes, first come first serve)

Datum: dinsdag 5 december 2017, 18:36
Bron: BitsOfFreedom
Categorie: Internet en ICT

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry