Ontslagverlening en benoeming kabinet

26/10
2017
Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, 26 oktober 2017, op hun verzoek en op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:

Mr. dr. L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tevens viceminister-president Drs. A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken Drs. S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie Dr. R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën Mr. dr. K.H.D.M. Dijkhoff, minister van Defensie Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken Drs. E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Drs. E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Drs. S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ir. E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Drs. J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Drs. M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Koning heeft geen ontslag verleend aan drs. M. Rutte, minister-president en minister van Algemene Zaken. De Koning heeft voorts benoemd:

H.M. de Jonge tot minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tevens viceminister-president Drs. K.H. Ollongren tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens viceminister-president Drs. C.J. Schouten tot minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tevens viceminister-president Drs. H. Zijlstra tot minister van Buitenlandse Zaken Mr. dr. F.B.J. Grapperhaus tot minister van Justitie en Veiligheid Mr. drs. I.K. van Engelshoven tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mr. W.B. Hoekstra tot minister van Financiën Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten tot minister van Defensie Drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga tot minister van Infrastructuur en Waterstaat Ir. E.D. Wiebes tot minister van Economische Zaken en Klimaat Drs. W. Koolmees tot minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid S.A.M. Kaag tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Drs. S. Dekker tot minister voor Rechtsbescherming Drs. A. Slob tot minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Mr. drs. B.J. Bruins tot minister voor Medische Zorg alsmede:

M.G.J. Harbers tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Drs. R.W. Knops tot staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Drs. M. Snel tot staatssecretaris van Financiën Drs. B. Visser tot staatssecretaris van Defensie Drs. S. van Veldhoven-van der Meer tot staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Mr. drs. M.C.G. Keijzer tot staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Drs. T. van Ark tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Drs. P. Blokhuis tot staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datum: donderdag 26 oktober 2017, 12:27
Bron: Ministerie van AZ
Categorie: Algemeen
Tags: Noord-Brabant, Veldhoven

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry