Start informatiecampagne asielzoekers Albanië

20/07
2017
Deze week is in Albanië een informatiecampagne gestart om Albanezen duidelijk te maken dat het geen zin heeft om naar de Europese Unie te komen voor asiel of illegaal werk. Velen van hen komen naar aanleiding van verkeerde informatie van onder andere mensensmokkelaars naar West-Europa op zoek naar betere economische perspectieven. Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie): “Met deze campagne maken we duidelijk dat de reis naar Nederland voor illegaal werk of asiel kansloos en daarmee zinloos is. Voor asielzoekers uit Albanië is hier geen toekomst.”

De campagne is een samenwerkingsproject van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het ministerie van Veiligheid en Justitie, en sluit aan bij de zeer goede samenwerking tussen beide landen op gebied van migratie en terugkeer. Zo hebben in 2016 circa 1840 Albanezen Nederland aantoonbaar verlaten. In 2017 tot en met mei waren dit er 490. Deze migranten zijn zowel zelfstandig als gedwongen vertrokken.

De samenwerking tussen Albanië en Nederland op het gebied van migratie en terugkeer vindt onder meer plaats op basis van Europese afspraken tussen Albanië en de Europese Unie. Op basis hiervan werken de Albanese autoriteiten mee aan de soepele terugname van hun eigen onderdanen. Daarnaast spraken Nederland en Albanië vorig jaar af dat uitzettingen van illegale vreemdelingen voortaan ook groepsgewijs konden plaats vinden. Voordien keerden deze vreemdelingen enkel terug via lijnvluchten. Zowel in mei 2016 als in februari 2017 zijn er groepen Albanese migranten met een overheidsvlucht naar Albanië uitgezet.

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken was afgelopen april nog in Tirana, om met zijn Albanese ambtgenoot te praten over migratie en terugkeer van Albanezen. 'Ons doel is dat Albanezen ervan afzien de heilloze reis naar Nederland af te leggen. Daarnaast Nederland organiseert met België chartervluchten vanuit Europa naar Albanië om Albanese asielzoekers terug te brengen naar hun thuisland.’

Het aantal Albanezen dat naar Nederland komt om een asielverzoek in te dienen is de afgelopen maanden fors afgenomen. In 2016 kwamen er ongeveer 1700 Albanezen naar Nederland om een asielaanvraag te doen. In 2017 tot en met juni waren dit er nog maar 230. Een asielaanvraag uit Albanië vrijwel kansloos. Net als de andere landen in de Westelijke Balkan staat Albanië op de lijst met veilige landen van herkomst. Landen die op deze lijst staan, zijn veilig genoeg om naar toe terug te keren. Door de invoering van het zogeheten ‘sporenbeleid’, worden de aanvragen van asielzoekers uit veilige landen bovendien met voorrang door de IND behandeld. Daardoor krijgen asielzoekers uit deze landen snel een beslissing en moeten ze in de meeste gevallen meteen vertrekken. Een eventueel beroep tegen die beslissing mag in beginsel niet in Nederland worden afgewacht. Bij een negatieve beslissing krijgt de vreemdeling een inreisverbod van twee jaar voor Nederland en de gehele Europese Unie.

Vreemdelingen zonder verblijfsrecht zijn zelf verantwoordelijk voor hun terugkeer. Wie hulp nodig heeft bij het organiseren van dit vertrek, kan zich wenden tot de DT&V of IOM. Albanezen die zelfstandig naar hun land van herkomst vertrekken, komen sinds eind september 2016 niet meer in aanmerking voor terugkeerondersteuning. Als een migrant niet zelfstandig terug keert, kan worden overgaan tot gedwongen vertrek.

Datum: donderdag 20 juli 2017, 12:32
Bron: Ministerie van Justitie
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry