Uitvoering waterbeleid op koers

09/06
2017
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft donderdag voor het tweede jaar op rij de Staat van Ons Water aan de Tweede Kamer toegestuurd. Uit deze rapportage blijkt dat de uitvoering van het waterbeleid op koers ligt.

De Staat van ons Water is een rapportage over de uitvoering van het Nationaal Waterplan 2016-2021, het Bestuursakkoord Water uit 2011, het uitvoeringsprogramma van de Beleidsnota Drinkwater en de uitvoering van Europese richtlijnen.

Brede rapportage

Volgens een tussentijdse evaluatie van de grote veiligheidprogramma’s Ruimte voor de Rivier, Maaswerken en het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn er goede resultaten bereikt. Het grootste deel van de projecten is inmiddels gerealiseerd en nieuwe opgaven worden opgepakt. De rapportage gaat verder in op bijvoorbeeld klimaatadaptatie, waterkwaliteit en wat Nederland internationaal doet op het gebied van water.

Internationale rol Nederland

Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan de Deltacoalitie - een samenwerkingsverband tussen twaalf landen om wereldwijd klimaatbestendige ontwikkeling van delta’s te stimuleren. Op de waterexpertise van het zogenaamde Dutch Risk Reduction Team werd veelvuldig een beroep gedaan. Ook heeft Nederland een leidende rol in het High Level Panel on Water (opgericht op initiatief van de Verenigde Naties en de Wereldbank) dat oplossingen zoekt voor de vraagstukken op het gebied van water, klimaat en energie.

Kosten veiligheid en schoon water gelijk

In 2016 gaven waterbeheerders en drinkwaterbedrijven 7,1 miljard euro uit om Nederland te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende en schoon water. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag als in 2015. De voorgenomen jaarlijkse besparing van 750 miljoen euro ten opzichte van 2010 ligt ook nog altijd op koers.

Jaarlijks verslag

Het jaarlijkse rapport is tot stand gekomen in samenwerking met de Unie van Waterschappen, VNG, IPO en Vewin. Bekijk voor voorbeelden, meer informatie en infographics kijk dan ook de website.

Datum: vrijdag 9 juni 2017, 16:00
Bron: Rijkswaterstaat
Categorie: Weer en Verkeer

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry