Reactie rapport Commissie onderzoek Belastingdienst

27/01
2017
Op vrijdag 27 januari 2017 presenteerde de Commissie onderzoek Belastingdienst haar rapport. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft namens het kabinet op dit rapport gereageerd. Daarnaast stuurde hij een aantal stukken naar de Kamer over ondermeer de besluitvormingsprocessen en de continuïteit bij de Belastingdienst.

Het kabinet heeft in oktober de heren Hans Borstlap en Tjibbe Joustra gevraagd onderzoek te doen naar de besluitvormingsprocessen binnen de Belastingdienst en aanbevelingen te doen voor verbetering. De Commissie concludeert dat de ingezette richting van de veranderingen bij de Belastingdienst van onverminderd belang is, maar dat verbetering van de besluitvormingscultuur noodzakelijk is. Het ministerie van Financien omarmt alle aanbevelingen van de Commissie.

Op de vraag of de continuïteit van het werk van de Belastingdienst door de ontwikkelingen in gevaar komt, geeft de staatssecretaris aan dat deze geborgd is. Met inzet van de juiste maatregelen kan de Belastingdienst haar belangrijke taken ook in de komende jaren goed blijven uitvoeren en tegelijkertijd inzetten op de vernieuwing.

Documenten

Kabinetsreactie Onderzoek naar de besluitvormingsprocedures binnen de Belastingdienst Op vrijdag 27 januari 2017 presenteerde de Commissie onderzoek Belastingdienst haar rapport. Staatssecretaris Wiebes van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-01-2017

Aanbieding continuïteitsrapportage Belastingdienst en enkele andere op de Belastingdienst betrekking hebbende stukken Staatssecretaris Wiebes stuurt de Tweede Kamer de continuïteitsrapportage Belastingdienst en enkele andere op de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-01-2017

Aanbiedingsbrief Kamervragen Omtzigt over de vertrekregeling voor ambtenaren Staatssecretaris Wiebes stuurt de antwoorden op de Kamervragen van Omtzigt over de vertrekregeling voor ambtenaren naar de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-01-2017

Datum: vrijdag 27 januari 2017, 15:47
Bron: Ministerie van Financien
Categorie: Economie

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry