Prof. Jacqueline Cramer met emeritaat

04/10
2016
Het Utrecht Sustainability Insitute (USI) brengt kennisinstellingen, lokale overheden en het bedrijfsleven samen in concrete projecten, zoals het Smart Sustainable Districts project in Utrecht. Hierin worden de duurzame ambities van de gemeente Utrecht en de Jaarbeurs voor de herontwikkeling van het westelijk stationsgebied uitgewerkt Daarnaast realiseerde Cramer met het USI breed gedragen initiatieven voor de overschakeling naar een circulaire economie in de Utrechtse regio en in de Metropoolregio Amsterdam.

Circular Economy Labs

Ook startte Cramer de Circular Economy Labs, debatavonden over de circulaire economie. Bij de 13 avonden die tot nu georganiseerd zijn, waren al zo’n duizend professionals en studenten aanwezig. Bovendien ontstonden hieruit 15 circulaire initiatieven.

Strategisch adviseur

Cramer heeft in het voorjaar van 2015 haar directeursfunctie bij het USI overgedragen aan Carolien van Hemel. Zij blijft wel als strategisch adviseur bij het instituut betrokken. Haar werkzaamheden als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht zal ze afbouwen, wat haar de mogelijkheid geeft om nieuwe duurzame initiatieven te ontplooien vanuit haar adviesbureau Cramer Milieuadvies. Daarnaast vervult Cramer uiteenlopende nevenfuncties, waaronder het voorzitterschap van de Plastic Soup Foundation en van het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bancaire Sector.

Loopbaan

Jacqueline Cramer studeerde biologie en werkte na haar promotie als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en bij TNO. Sinds 1990 combineert zij een deeltijdhoogleraarschap met praktijkwerk binnen het bedrijfsleven. Met meer dan 150 bedrijven werkte zij intensief samen aan verankering van duurzaam ondernemen in hun bedrijfsstrategie. Gedurende haar hele loopbaan vervulde zij bovendien uiteenlopende maatschappelijke functies binnen de overheid, de milieubeweging en het bedrijfsleven. Zij was onder meer kroonlid van de SER en lid van diverse Raden van Commissarissen en Adviesraden. Cramer was bovendien van 2007 tot 2010 minister van VROM.

Datum: dinsdag 4 oktober 2016, 12:46
Bron: Universiteit Utrecht
Categorie: Wetenschap
Tags: Amsterdam, Noord-Holland, Utrecht

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry