Subsidie voor versterken huurdersparticipatie

11/07
2016
Subsidie voor versterken huurdersparticipatie

11-07-2016 De gemeente Utrecht stelt in 2017 een subsidie van 150.000 euro beschikbaar om de participatie onder bewoners van huurwoningen te versterken. De subsidie staat open voor nieuwe en bestaande initiatieven van zowel huurders als huurorganisaties. Het kan daarbij gaan om zaken als belangenbehartiging, het versterken van de organisatiegraad of kennisontwikkeling. Voorop staat dat huurders zo optimaal mogelijk worden vertegenwoordigd.

Het geld komt uit het Woonfonds en kan vertrekt worden via de beleidsregel Huurdersparticipatie. Eén van de aanleidingen voor het opstellen van deze beleidsregel is de invoering van de Herziene Woningwet per 1 juli 2015. Hierin is vastgelegd dat huurdersorganisaties als volwaardige partner aan tafel zitten bij het maken van prestatieafspraken. Dit vraagt om een andere manier van samenwerken tussen huurdersorganisaties, corporaties en gemeente. Dit sluit aan bij het coalitieakkoord ‘Utrecht maken we samen’.

Subsidie aanvragen
Subsidieaanvragen voor de periode vanaf 1 januari 2017, moeten vóór 1 oktober 2016 worden ingediend. Voor de periode vanaf 1 juli 2017 is de andere helft van het subsidiebudget beschikbaar. Aanvragen hiervoor moeten vóór 1 april 2017 worden ingediend.

Aanvragen kan via: www.utrecht.nl/subsidiehuurdersparticipatie.

Datum: maandag 11 juli 2016, 16:12
Bron: Gemeente Utrecht
Categorie: Algemeen
Tags: Utrecht

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry