Evaluatiecommissie positief over deltaprogramma

01/07
2016
De Deltawet heeft belangrijke voorwaarden gecreëerd voor een koersvaste, doelmatige, daadkrachtige en samenhangende aanpak van de lange termijn uitdagingen voor waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Dat blijkt uit de evaluatie die de ministerraad op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vastgesteld.

Een onafhankelijke commissie onderzocht het functioneren van het deltaprogramma en kwam tot een positief oordeel. Het samenspel van nationale regie en regionale uitwerking heeft geleid tot een krachtige en structurerende toekomstvisie (de deltabeslissingen). Die toekomstvisie is verankerd in bestuursovereenkomsten en beleidsplannen, en heeft draagvlak in een op elkaar ingespeelde bestuurlijke gemeenschap, een sterke 'deltacommunity'.

Het kabinet komt in het najaar met een meer uitgebreide reactie.

Documenten

Kamerbrief met kabinetsreactie op evaluatie Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt de kabinetsreactie op de evaluatie van de Deltawet waterveiligheid en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2016

Datum: vrijdag 1 juli 2016, 15:45
Bron: Rijkswaterstaat
Categorie: Weer en Verkeer

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry