Amsterdam wil bouwen

21/11
2014
Amsterdam gaat de bouw fors stimuleren. De ambitie van de gemeente is om de bouw op te voeren naar 5.000 woningen per jaar in 2018. Om dit te verwezenlijken wordt gezorgd voor snellere procedures, duidelijkere regels en een open houding naar bouwers en ontwikkelaars. Voor deze ambitieuze bouwopgave is een pakket aan maatregelen nodig. Het college van B&W heeft ingestemd met het actieplan Woningbouw 2014 – 2018. Hierin staan 7 impulsen om de bouwproductie te stimuleren zodat er aan de grote vraag naar meer kwalitatieve en betaalbare woningen voor alle Amsterdammers, kan worden voldaan. Het college trekt voor de extra bouwstimulering € 60 miljoen uit.

Wethouder Bouwen en Wonen, Laurens Ivens: “Amsterdam is een aantrekkelijke stad. Elk jaar komen er 10.000 mensen in de stad bij. Om iedereen welkom te laten heten, zijn de woningen hard nodig. Dat vraagt forse investeringen waarbij we niet meer alleen afhankelijk kunnen zijn van de bestaande partijen. Daarom zijn er andere partijen nodig zoals zelfbouwers, bouwgroepen en kleine bouwbedrijven. De gemeente wil al deze partijen stimuleren door eenvoudiger en transparanter te werken”

7 Impulsen
In het actieplan staan 7 impulsen aan de hand waarvan het college de bouwproductie wil stimuleren en faciliteren. Dat gebeurt door meer maatwerk te bieden en door het wegnemen van belemmeringen in processen en procedures rond woningbouw. Daarnaast wordt de planvoorraad vergroot door het uitgeven van nieuwe bouwkavels. Voor de kavels wordt begin volgend jaar een tenderkalender 2015/ 2016 gepresenteerd. Ook moeten eigenaren van leegstaande panden ondersteund worden in hun initiatieven tot transformatie. Er komt een transformatieteam dat de opdracht krijgt om toe te werken naar minimaal 1.250 woningen per jaar.

Verder is het van belang dat er wordt ingespeeld op initiatieven vanuit de gemeente of vanuit marktpartijen om te komen tot versnelling. Het denken moet doorgaan. Stroperigheid in regelgeving en processen moeten worden aangepakt. Daarom komt het college met een taskforce, bestaande uit zowel ambtenaren als marktpartijen, die zich specifiek richt op het ondersteunen en aanjagen van goede initiatieven.

De 7 impulsen zijn:

Bouwen om de groei te faciliteren
Succesformules verder stimuleren
Vergroot de slagingskans
Vergroot de planvoorraad
Uitgestoken hand naar bouwers
Gerichte investeringen voor speciale groepen
Blijvend innoveren

Voor meer informatie:
Marieke Derksen, Bestuursvoorlichting, 06 -10743923

Datum: vrijdag 21 november 2014, 08:28
Bron: Gemeente Amsterdam
Categorie: Algemeen
Tags: Amsterdam, Noord-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry