Verslag Eurogroep en Ecofinraad juni

21/06
2015
De 28 ministers van Financiën van de Europese Unie kwamen op 19 juni samen in Luxemburg voor de Ecofinraad onder leiding van huidig EU-voorzitter Letland. Ze bespraken onder meer de plannen voor structurele hervormingen voor grote banken en de automatische uitwisseling van belastingregels. De dag ervoor, 18 juni, spraken de 19 ministers van Financiën van de Eurolanden onder leiding van Eurogroepvoorzitter minister Dijsselbloem onder meer de stand van zaken van het Griekse leningenprogramma.

Eurogroep

Griekenland De Eurogroep sprak over het Griekse leningenprogramma. In de discussies tussen de instituties en de Griekse regering is onvoldoende vooruitgang geboekt. De Eurogroep heeft dus geen overeenstemming kunnen bereiken over een akkoord. De Eurogroep heeft een duidelijk signaal afgegeven dat het aan Griekenland is om snel met voorstellen te komen. Op maandag 22 juni is er een Eurotop om de regeringsleiders te betrekken bij het proces. Deze top wordt voorbereid door een extra Eurogroep op maandag voorafgaand aan de Eurotop.

Ecofinraad

Structurele hervormingen grote banken De Ecofinraad is het erover eens geworden dat grote banken hun excessief risicovolle handelsactiviteiten van hun andere activiteiten moet scheiden. Dat gaat bijvoorbeeld over de handel voor eigen rekening, waarbij winst en verlies voor rekening van de bank zelf komen. De afspraken voldoen aan het belang dat Nederland hecht aan structurele hervormingen voor grote banken.

Automatische uitwisseling belastingregels In de Ecofin is ook gesproken over de automatische uitwisseling van belastingregels. Nederland is daar een warm voorstander van en wil graag een voortrekkersrol spelen bij het bestrijden van belastingontwijking. Daarom wil Nederland zo snel mogelijk een akkoord bereiken, liefst met een uitzondering voor het MKB, met het oog op de beperking van administratieve lasten. Ook onder de andere lidstaten was er over het algemeen steun voor het voorstel, zij het dat er wel zorgen werden geuit over de hoge administratieve lasten. Een aantal punten moet nog op technisch niveau verder worden uitgewerkt.

Datum: zondag 21 juni 2015, 15:25
Bron: Ministerie van Financien
Categorie: Economie
Tags: Griekenland, Letland, Luxemburg

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry