Woonplaatsbeginsel en jeugdhulp: betere compensatieprocedure

02/06
2015
DEN HAAG (EZPress) - Na signalen van gemeenten over financiële tekorten bij de toepassing van het woonplaatsbeginsel ontwikkelden VNG en VWS een procedure voor een verzoek om compensatie. Binnenkort komen wij echter met een aangepaste procedure, waarbij gemeenten zo min mogelijk extra belast worden.

Omdat weinig gemeenten alle gegevens konden overhandigen en de criteria voor meerdere uitleg vatbaar bleken, was een zorgvuldige verdeling niet mogelijk. Vandaar dat wij binnenkort een verbeterde procedure bekendmaken, met aangepaste criteria.

Verloop compensatietraject

VNG en VWS hebben in oktober 2014 bestuurlijke afspraken gemaakt, naar aanleiding van signalen over tekorten bij gemeenten voor residentiële voogdijkinderen én kinderen waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn en waarvan de woonplaats van de gezagdrager niet te achterhalen is.

Gemeenten konden tot 17 april een verzoek indienen om compensatie voor toepassing van het woonplaatsbeginsel. Ruim vijftig gemeenten hebben een verzoek ingediend.

Slechts een heel klein aantal gemeenten kon daarbij de gevraagde gegevens overhandigen.

Daarnaast bleken de gestelde criteria voor meerdere uitleg vatbaar, waardoor een zorgvuldige verdeling niet mogelijk was.

Verbeterde criteria en procedure

Tijdens het bestuurlijk overleg van 21 mei is uit zorgvuldigheidsoverwegingen besloten om de huidige procedure voor een verzoek om compensatie stop te zetten.

VNG en VWS komen met verbeterde criteria en procedure, waarmee gemeenten in aanmerking kunnen komen voor compensatie. De aangepaste criteria moeten leiden tot een transparante en effectieve procedure.

Uitgangspunten: We gebruiken zo veel mogelijk de al beschikbare data en gemeenten hoeven zo min mogelijk opnieuw cijfers aan te leveren.

In de septembercirculaire 2015 wordt bekend wat de verdeling wordt van het geld dat beschikbaar is voor de compensatie (€ 20 miljoen).

Gemeenten worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de verbeterde criteria en procedure.

Oktoberafspraak 2014

De basis voor de procedure blijft de oktoberafspraak uit 2014:

“Een ander punt van zorg bij gemeenten is de toepassing van het woonplaatsbeginsel. Een kleine groep gemeenten met relatief zeer veel residentiële jeugdhulpcapaciteit kan daardoor meer jeugdhulp moeten leveren, omdat de toerekening van het woonplaatsbeginsel daar mogelijk niet volkomen werkt. Voor deze gemeenten kan in de transitiefase worden bekeken of dat eenmalig en op individuele basis kan worden aangetoond en gecompenseerd. Dit is een verdelingsvraagstuk binnen het overgehevelde budget. Indien noodzakelijk wordt hiertoe een bedrag uit het macrobudget 2016 naar voren gehaald.”

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Datum: dinsdag 2 juni 2015, 12:44
Bron: EZPress Algemeen
Categorie: Algemeen
Tags: Leiden, Zuid-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry