Onderhandelingen belastingverdragen in 2015

10/12
2014
De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.

In aanvulling op het door het ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerde overzicht, zal Nederland in 2015 nieuwe gesprekken aangaan met Irak, Mozambique en Senegal. Daarnaast zal Nederland reeds geïnitieerde gesprekken voortzetten met België, Canada, Duitsland, Frankrijk en Thailand. Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er geen belasting wordt betaald. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende andere land te verdelen.

Op 30 augustus 2013 heeft het kabinet aangekondigd om aan 23 ontwikkelingslanden, waarmee Nederland een belastingverdrag heeft (of waarmee onderhandelingen lopen), aan te bieden om een anti-misbruikbepaling in die verdragen op te nemen. Alle 23 landen zijn inmiddels benaderd en met een aantal landen is ook overeenstemming bereikt. De landen waarmee, na een positieve reactie op het Nederlandse voorstel, gesprekken worden verwacht zijn: Bangladesh, Egypte, Filipijnen, Georgië, India, Indonesië, Kirgizië, Malawi, Marokko, Moldavië, Mongolië, Nigeria, Oeganda, Oekraïne, Oezbekistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam en Zimbabwe. Indien met deze landen een belastingverdrag is gesloten en dit verdrag verouderd is, bestaat tevens de mogelijkheid dat modernisering van het belastingverdrag aan de orde komt.

Ondernemers en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen kunnen schriftelijk contact opnemen met het Ministerie van Financiën (Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen, Afdeling Internationale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op het onderhandelingsprogramma voor de komende jaren is fiscale informatie over andere landen ook welkom.

Datum: woensdag 10 december 2014, 12:10
Bron: Ministerie van Financien
Categorie: Economie
Tags: Bangladesh, Canada, Duitsland, Egypte, Filipijnen, Frankrijk, India, Irak, Malawi, Marokko, Mozambique, Nigeria, Oezbekistan, Pakistan, Senegal, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Zimbabwe

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry