Meer inzicht in vaststelling WOZ-waarde in Amsterdam Noord

14/11
2014
Amsterdammers krijgen meer inzicht in de vaststelling van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van hun huis. In stadsdeel Noord is de gemeente met de pilot MijnWOZ begonnen. MijnWOZ is een digitaal loket waar huiseigenaren zelf kunnen zien hoe de WOZ-waarde van hun woning tot stand komt. Ook is het mogelijk om aanpassingen voor te stellen voor objectkenmerken van hun huis, zoals oppervlakte en bouwjaar. Die kenmerken zijn van invloed op de bepaling van de WOZ. Wethouder Kock (D66, Financiën) wil dat alle Amsterdammers op termijn toegang krijgen tot het digitale loket als de pilot succesvol is.

Wethouder Kock (D66, Financiën): “Veel mensen hebben geen idee hoe de WOZ-waarde van hun huis wordt vastgesteld. Met MijnWOZ maken we dat duidelijk. Ook kun je zelf aangeven als bepaalde zaken van je WOZ-beschikking niet kloppen. Daarom ben ik ook zo enthousiast over dit project: het maakt het WOZ-proces transparanter en zorgt ervoor dat we eventuele fouten snel kunnen herstellen.”

De WOZ-waarde van een woning is belangrijk omdat hierop verschillende belastingen zijn gebaseerd. Zo heft Amsterdam op basis van de WOZ jaarlijks ongeveer 160 miljoen euro aan onroerendezaakbelasting (OZB). Met de pilot krijgen 10.000 huishoudens in Amsterdam Noord de mogelijkheid om via het digitale loket aanpassingsvoorstellen te doen van de objectkenmerken. Dat geldt ook voor kenmerken die niet van buitenaf te beoordelen zijn, zoals de staat van de binnenkant van een woning. Het digitale loket van MijnWOZ draait op een bestaande softwareoplossing van het bedrijf SMQ, die eerder door de gemeenten Tilburg en Almere in gebruik genomen is.

De pilot MijnWOZ start in november en duurt zes weken. Op die manier kunnen de objectwijzigingen nog worden meegenomen in de bepaling van de WOZ-waarde voor 2015. De Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) beoordeelt de aanpassingsverzoeken, en bepaalt of ze leiden tot wijzigingen in de objectkenmerken. Deze wijzigingen kunnen vervolgens worden doorgevoerd in de WOZ-bepaling van dezelfde soort woningen. Dat zorgt voor meer consistente en betere waarderingen. In de eerste maanden van 2015 evalueert de gemeente de pilot.

De Waarderingskamer, die toezicht houdt op de uitvoering van de wet WOZ door de gemeenten, liet begin 2014 weten dat Amsterdam het oordeel ‘naar behoren’ kreeg. Hierbij werd wel de kanttekening gemaakt dat verbeteringen voor 2015 noodzakelijk waren. Naar aanleiding daarvan is het programma ‘WOZ – de basis op orde’ gestart, waar deze pilot deel van uitmaakt.

Meer informatie
Bestuursvoorlichting: Jules van de Ven 06-4683 59 58

Datum: vrijdag 14 november 2014, 10:13
Bron: Gemeente Amsterdam
Categorie: Algemeen
Tags: Almere, Amsterdam, Flevoland, Leiden, Noord-Brabant, Noord-Holland, Tilburg, Zuid-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry