Van Rijn, Plasterk, Teeven, Dullaert en Kriens bezoeken Denemarken over de decentralisatie van de jeugdzorg

01/09
2014
Staatssecretaris Martin van Rijn, minister Ronald Plasterk, staatssecretaris Fred Teeven, Kinderombudsman Marc Dullaert en VNG directieraad voorzitter Jantine Kriens brengen op 1 en 2 september een bezoek aan Denemarken. De reis is bedoeld om in de praktijk te zien wat Nederland kan leren van de Deense hervorming van het jeugdzorgstelsel.

De Deense jeugdzorg heeft de afgelopen periode een ontwikkeling doorgemaakt die vergelijkbaar is met de stelselherziening waar Nederland nu volop mee bezig is. Deense gemeenten hebben de centrale verantwoordelijkheid en regie gekregen voor alle zorg voor kind en gezin. Tegelijkertijd is in Denemarken een bestuurlijke hervorming doorgevoerd waarmee het aantal gemeenten en regio’s sterk is teruggebracht.

In 2012 heeft een ambtelijke delegatie vanuit de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie, VNG en brancheorganisaties Denemarken bezocht met hetzelfde doel. Het bezoek van deze delegatie bouwt onder andere voort op de ervaringen en kennis die toen zijn opgedaan.

De Kinderombudsman heeft in 2013 de situatie in Denemarken bestudeerd. Op basis daarvan pleitte Marc Dullaert er voor dat Nederland actiever kijkt naar de positieve en negatieve lessen die daar zijn geleerd. Zijn pleidooi heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit bezoek.

Van Rijn: "In Nederland wordt op dit moment volle bak gewerkt door gemeenten, zorginstellingen, het Rijk en alle andere betrokkenen aan een veel beter stelsel voor jeugd. De randvoorwaarden staan voor een groot deel vast, zoals de wet en de budgetten. Maar om kinderen en gezinnen in de praktijk van alledag goed te helpen is natuurlijk veel meer nodig dan dat. Dus er is nog veel ruimte om van Deense lessen in Nederland te leren. De hervorming van de jeugdzorg is immers niet klaar als op 1 januari de nieuwe Jeugdwet van kracht wordt. Met het echte werk - hulp, zorg en ondersteuning realiseren waarmee kinderen beter geholpen zijn - zijn we eigenlijk pas net begonnen."

Datum: maandag 1 september 2014, 07:00
Bron: Ministerie van VWS
Categorie: Algemeen
Tags: Denemarken

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry