Update resultaten aanpak mensenhandel

13/05
2014
Uit het rapport ‘Mensenhandel in en uit beeld II' van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen blijkt dat de aanpak van mensenhandel goede resultaten oplevert. Het rapport biedt daarnaast concrete aanknopingspunten om de aanpak van mensenhandel nog verder te versterken. 

Het OM pakt samen met de politie, andere opsporingsdiensten (zoals de Inspectie SZW en de Koninklijke Marechaussee), gemeenten en andere relevante partners mensenhandel op een integrale wijze aan.

De aanpak van het OM richt zich zowel op de bestrijding van seksuele uitbuiting als op andere vormen van mensenhandel, waaronder arbeidsuitbuiting en levert concrete resultaten op.

Zoals uit het rapport van de Nationaal rapporteur blijkt is het aantal bij het OM ingeschreven zaken mensenhandel in de afgelopen vier jaar meer dan verdubbeld, van 141 zaken in 2009 naar 311 zaken in 2012. Het aantal van 311 zaken in 2012 betreft zelfs het grootste aantal mensenhandelzaken van de afgelopen jaren.

In lijn met voorgaande ontwikkeling heeft de rechter in eerste aanleg in 2012 de meeste mensenhandelzaken afgedaan (153). Het aandeel veroordelin­gen voor mensenhandel is de afgelopen jaren fors toegenomen.

Ook is recent een tendens naar zwaardere straffen waarneembaar: in 2012 was de gemiddelde duur van de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 781,0 dagen ten opzichte van 616,3 dagen in 2010.  Recentelijk zijn in verschillende mensenhandelzaken hoge straffen opgelegd. In strafzaken in de regio's Den Haag en Amsterdam zijn verdachten veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf.

Mensenhandel levert financieel gewin op voor de daders. Het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel en het vergoeden van de schade voor slachtoffers zijn belangrijke onderdelen van de aanpak van mensenhandel. Er zijn reeds voorbeelden van zaken waarin hoge bedragen aan schadevergoeding zijn uitgekeerd. Zo kende vorig jaar het Hof Arnhem-Leeuwarden een slachtoffer in de mensenhandelzaak een schadevergoeding toe van 843.500 euro. 

OM en partners wachten aangiften van slachtoffers van mensenhandel niet af, maar gaan actief op zoek naar signalen van mensenhandel. De landelijke actiedagen naar illegale prostitutie van de politie zijn hier een goed voorbeeld van. Dit jaar is de derde termijn van de Task Force mensenhandel aangevangen. Mede onder de vlag van de Task Force mensenhandel heeft het OM de afgelopen jaren ook samenwerkingsverbanden opgebouwd met partners als Koninklijke Horeca Nederland, de Kamer van Koophandel, gemeenten en Jeugdzorg Nederland om barrières op te werpen tegen verschillende vormen van mensenhandel, zoals gedwongen en illegale prostitutie, uitbuiting in de land- en tuinbouwsector, en andere sectoren zoals de scheepvaart en de transportsector. Het gaat daarbij  bijvoorbeeld om trainingen voor hotelpersoneel en medewerkers Kamers van Koophandel.

Het OM werkt in de aanpak van mensenhandel onder andere samen met bronlanden als Roemenië, Bulgarije en Hongarije. Daarnaast gaat het OM nauw samenwerken met opsporingsdiensten in de Filipijnen om mensenhandel tegen te gaan. De diensten gaan informatie uitwisselen en samenwerken op het gebied van rechtshulp. Begin dit jaar heeft Herman Bolhaar, voorzitter van het College van procureurs-generaal en Voorzitter van de Nationale Task Force Mensenhandel samen met de Nationaal rapporteur mensenhandel en andere vertegenwoordigers van het OM, Politie en Marechaussee een werkbezoek gebracht aan de Filipijnen en daar met de autoriteiten concrete samenwerkingsafspraken gemaakt.

 

Datum: dinsdag 13 mei 2014, 13:31
Bron: Openbaar Ministerie
Categorie: Algemeen
Tags: Amsterdam, Arnhem, Bulgarije, Filipijnen, Friesland, Gelderland, Hongarije, Leeuwarden, Noord-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry