Rechtbank zet volgende stap in verbeteren veiligheid huisbezoeken

20/12
2013
Den Haag ,

De rechtbank Den Haag neemt aanvullende veiligheidsmaatregelen voor huisbezoeken in het kader van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Het neemt hiervoor alle aanbevelingen over van de adviescommissie die was ingesteld naar aanleiding van een incident op 19 april 2013, waarbij een rechter werd aangevallen tijdens een huisbezoek. Deze “Adviescommissie veiligheid tijdens en rondom zittingen op locatie in het kader van de Wet Bopz” deed aanbevelingen over opleidingen voor rechters en griffiers en afspraken met andere organisaties over de voorbereiding en de werkwijze tijdens de zitting.

Rapport

De adviescommissie heeft bij zijn werk gebruik gemaakt van het rapport dat de Inspectie Veiligheid en Justitie heeft opgesteld over het incident. De Inspectie onderzocht het incident op verzoek van de rechtbank Den Haag en het Openbaar Ministerie. De Inspectie heeft de bij een huisbezoek betrokken partijen aanbevolen  te komen tot een gemeenschappelijke, vastgelegde werkwijze om – net zoals bij reguliere zittingen – de veiligheid van aanwezigen ter zitting tijdens het huisbezoek te waarborgen. Deze werkwijze dient – volgens de Inspectie - de actualiteit van informatie ten aanzien van mogelijke risico’s ter zitting tijdens het huisbezoek en het actief delen van dergelijke informatie centraal te stellen.

Het bestuur van de rechtbank zal op korte termijn in overleg treden met de organisaties die rechtstreeks bij de Bopz-zittingen in het arrondissement betrokken zijn, met als doel afspraken te maken over de uitvoering van de aanbevolen werkwijzen.

Eerder genomen maatregelen

Naar aanleiding van het incident, heeft de rechtbank destijds direct al maatregelen getroffen voor rechters die op huisbezoek gaan bij mensen voor wie een gedwongen opname in een psychiatrische kliniek is aangevraagd. Vanaf 1 mei 2013 begeleidt een agent van de parketpolitie de rechter en griffier bij huisbezoeken.

Ook heeft de rechtbank toen aanvullende veiligheidsafspraken met de instellingen Parnassia, Riverduinen en Delflanden gemaakt over de bezoeken aan hun klinieken. Zo zijn voortaan standaard begeleiders aanwezig, die kunnen ingrijpen als escalatie dreigt. Verder zullen rechters vooraf worden geïnformeerd over veiligheidsrisico's, zoals de gemoedstoestand van een persoon die bezocht wordt. De aanbevelingen van de adviescommissie zijn aanvullend op deze reeds gemaakte afspraken.

Het rapport dat de Inspectie Veiligheid en Justitie heeft opgesteld over het incident zal openbaar en raadpleegbaar zijn via de website van de inspectie.

- Rapport: Adviescommissie veiligheid tijdens en rondom zittingen op locatie in het kader van de Wet Bopz
- Rapport Inspectie Veiligheid en Justitie: Incidentonderzoek naar het huisbezoek van de Haagse rechter op 19 april 2013

Datum: vrijdag 20 december 2013, 15:30
Bron: Rechtspraak.nl
Categorie: Algemeen

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry