Politie werkt aan verbetering landelijke cijfers

18/12
2013
De nationale politie werkt aan verbetering van haar informatievoorziening. De systemen en de manier waarop daarmee wordt gewerkt, wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Zo komt er onder andere een Gegevensautoriteit bij de politie die definities, kaders en richtlijnen gaat opstellen voor het invoeren en genereren van gegevens uit de politiesystemen. Ook wordt de gebruiksvriendelijkheid van de systemen sterk verbeterd. Dat schrijft minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) vandaag aan de Kamer in reactie op een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie over de betrouwbaarheid van politiegegevens.

De Inspectie concludeert op basis van een steekproef in 2012 dat er bij de optelling van cijfers uit de voormalige regionale korpsen een risico is op onzuiverheden. Dit is eerder ook al door de politie zelf onderkend. Het onderzoek is in november 2012 ten tijde van het voormalige regionale bestel uitgevoerd. De conclusies hebben betrekking op de situatie van de voormalige 26 korpsen die systemen en registratiemethoden verschillend ingericht hadden. Doordat niet alle korpsen de cijfers op dezelfde wijze bijhielden of optelden was er kans op onzuiverheden in de landelijke cijfers. Mede daarom is sinds 2011 het Aanvalsplan Informatievoorziening politie gestart. De nationale politie werkt verder aan noodzakelijke standaardisatie van systemen en de manier waarop met de systemen wordt gewerkt. De nationale politie heeft o.a. een Landelijke Service Module in ontwikkeling, waarmee automatisch wordt geregistreerd welke meldingen er bij 0900-8844 binnenkomen en hoe snel ze worden opgenomen en afgehandeld. Ook in de meldkamer waar de meldingen van 112 binnenkomen, werkt de politie aan meer eenduidige werkprocessen.

Binnen de nationale politie is de verantwoordelijkheid voor de informatiefunctie eenduidig en centraal belegd bij de Chief Information Officier (CIO). De monitoring van en sturing op de kwaliteit van cijfers worden de komende jaren in de politieorganisatie geborgd. Er wordt toegewerkt naar landelijk uniforme definities, registratie, aggregatie en sturing op zowel systemen, procedures als registratiegedrag van medewerkers. Deze maatregelen zullen er toe leiden dat de kwaliteit van de politiecijfers verder wordt verbeterd. Het doorvoeren van de verbetermaatregelen is een meerjarig verandertraject en wordt door de politie gefaseerd uitgevoerd.

De informatievoorziening in de keten krijgt verder een impuls via het programma Versterking Prestaties in de Strafrechtketen. In de samenwerking met het Openbaar Ministerie wordt onder andere een nieuw, gebruiksvriendelijk systeem ingevoerd, waarmee de voortgang van een aangifte (van intake tot afhandeling door het OM) kan worden gevolgd. Ook in ketenverband wordt gewerkt aan de standaardisatie van definities, registratie en bundeling van gegevens van de totale keten.

Datum: woensdag 18 december 2013, 11:39
Bron: Ministerie van Justitie
Categorie: Algemeen
Tags: Leiden, Zuid-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry