EU-onderzoek: Nederlanders hebben veel vertrouwen in hun rechtspraak

29/11
2013
Den Haag ,

83 procent van de Nederlanders is van mening dat hun rechters onafhankelijk zijn. Acht van de tien Nederlanders denken dat de Nederlandse overheid zich aan de wet houdt. Ruim vijf van de tien Nederlanders (55 procent) voelen zich ‘geïnformeerd’ over het recht op juridische hulp. 65 procent van de Nederlanders beoordeelt de uitvoering van rechterlijke vonnissen als ‘goed’. 

Een en ander blijkt uit de recent gepresenteerde Europese barometer  Justice in the EU (pdf, 4,92 mB), een uitgave van de Europese Commissie. Het vertrouwen van burgers in rechtspraak wordt voor deze periodieke uitgave in alle landen van de Europese Unie (EU) onderzocht op een groot aantal variabelen.

Veel vertrouwen

Nederlanders blijken samen met Denen, Finnen, Luxemburgers en Zweden het meest vertrouwen te hebben in het rechterlijke systeem. Dit is geen nieuwe constatering, ook uit eerdere barometers bleken inwoners in deze landen relatief veel vertrouwen te hebben in het justitiële systeem. Het laagst is het vertrouwen in Tsjechië, Griekenland, Italië en Spanje.

Alternatieven

Niet op alle onderdelen scoort Nederland een voldoende. Zo voelt 40 procent van de Nederlanders zich niet goed geïnformeerd over alternatieve wijzen van geschilbeslechting zoals mediation en arbitrage. Overigens doen in EU-verband alleen Finland (46 procent), Slovenië (44 procent) en Luxemburg (41 procent) het beter.

Onderdeel van Europees recht

Opmerkelijk (gezien de Europa-scepsis) is dat in alle landen van de EU, met uitzondering van Italië, Estland, Malta en Cyprus, meer dan 65 procent van de inwoners het ermee eens is dat het nationale rechtssysteem onderdeel is van Europees recht. Redenen die hiervoor worden aangegeven is dat er grensoverschrijdende zaken zijn en dat het belangrijk is dat Europees recht effectief toegepast kan worden in alle EU-landen. 85 procent van de Nederlanders is het ermee eens dat Nederlands recht onder het het Europese recht valt. Alleen in Polen (88 procent) zijn nog meer inwoners het eens met deze stelling.

Datum: vrijdag 29 november 2013, 14:00
Bron: Rechtspraak.nl
Categorie: Algemeen
Tags: Cyprus, Estland, Finland, Griekenland, Luxemburg, Malta, Polen, Spanje, Zweden

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry