Logistieke Hotspot Rivierenland sterk en kansrijk

13/11
2013
woensdag 13 november 2013

Aandeel werkgelegenheid meet zich met Rotterdam en Amsterdam

Transport en logistiek speelt met meer dan 8.000 arbeidsplaatsen en een aandeel van 8% in het totale aantal arbeidsplaatsen in Rivierenland een cruciale rol in de regionale economie. Als ook aan logistiek gerelateerde arbeidsplaatsen uit andere sectoren worden meegenomen, stijgt dit zelfs tot 12%. Dit aandeel kan zich meten met het aandeel logistieke arbeidsplaatsen in de mainports Rotterdam en Amsterdam. Hiermee is Rivierenland een belangrijke schakel in nationale en internationale logistieke netwerken, en is het een hoogwaardige logistieke hotspot die volop in ontwikkeling is. Deze en andere inzichten zijn door de Kamer van Koophandel overzichtelijk in beeld gebracht via een presentatie. Zo wordt duidelijk wat het belang van de transport en logistiek in Rivierenland is, hoe deze zich ontwikkelt en waar de kansen liggen.

Internationaal
Zowel in Europa als mondiaal is Nederland goed ingebed in logistieke netwerken, en onderscheiden we ons op het vlak van ketenregie, distributiecentra en goede dienstverlening door overheidsinspecties zoals de douane. Daarnaast zijn er in Nederland meerdere logistieke hotspots waar verschillende logistieke vervoersstromen bij elkaar komen en voldoende ruimte is voor logistieke activiteiten. Rivierenland is dankzij haar ligging en met het multimodale overslagpunt op bedrijventerrein Medel hier een goed voorbeeld van. Het is dan ook terecht dat Rivierenland in de top van logistieke hotspots van Logistiek.nl sinds 2007 van de 23e naar de 8e plaats is gestegen.

De logistieke keten

De logistieke sector zorg jaarlijks voor 345 miljoen euro aan toegevoegde waarde in Rivierenland. De logistieke keten kenmerkt zich vooral door de verweving met andere sectoren. Logistiek stelt andere typen bedrijvigheid in staat goed te functioneren en te groeien waardoor indirect nog meer waarde wordt toegevoegd. Hierbij komen verschillende soorten activiteiten kijken: van vervoer en overslag, tot opslag, ondersteunende diensten en ketenregie. In Rivierenland is bijvoorbeeld de tuinbouw een sterke sector die vele logistieke bewegingen met zich meebrengt, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Daarnaast zijn in het gebied vele nationale en Europese distributiecentra gevestigd, die dankbaar gebruikmaken van de goede logistieke faciliteiten en ligging van Rivierenland.

Logistieke Hotspot Rivierenland
In een sector die zo belangrijk is voor andere sectoren en daarmee de ontwikkeling van de economie als geheel, is een initiatief als de Logistieke Hotspot Rivierenland van groot belang. Het samenwerkingsverband Logistieke Hotspot Rivierenland versterkt de logistieke sector in Rivierenland door de logistieke infrastructuur te versterken, promotie en acquisitie te doen, en logistieke innovaties voor bedrijven te stimuleren en faciliteren. Ondernemers kunnen zich nu aanmelden als lid. Hierdoor zitten zij dicht op het vuur en bepalen zij mede welke activiteiten worden ondernomen.

Bekijk de presentatie op: www.logistic-hotspot.nl/kvk-brengt-inzichten-over-de-logistieke-hotspot-in-beeld/

Bron: KvK Midden-Nederland

Datum: woensdag 13 november 2013, 08:30
Bron: KvK
Categorie: Economie
Tags: Amsterdam, Noord-Holland, Rotterdam, Zuid-Holland

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry