Sluiting kinderdagverblijf Jeckio Biltstraat Utrecht

23/10
2013
23-10-2013

De gemeente Utrecht verwijdert kinderdagverblijf Jeckio aan de Biltstraat per woensdag 23 oktober 2013 uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dat betekent dat het kinderdagverblijf moet sluiten. De toezichthouders van de gemeentelijke GG&GD hebben geconstateerd dat Jeckio Biltstraat B.V. structureel niet voldoet aan de wettelijke minimale kwaliteitseisen voor kinderopvang. Er is sprake van een opeenstapeling van overtredingen van de wet kinderopvang en peuterspeelzalen gedurende langere tijd.

Uit de inspectierapporten blijkt onder andere dat medewerkers te laat reageren op de signalen van kinderen, dat de ontwikkeling van kinderen onvoldoende wordt gestimuleerd en dat er sprake is van onvoldoende hygiƫne. Ook voldoet het veiligheidsbeleid niet aan de minimale (wettelijke) eisen en beschikten medewerkers herhaaldelijk niet over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag. Ondanks vele en intensieve inspecties sinds de overname door de huidige eigenaar, boetes en opgelegde dwangsommen, was er onvoldoende structurele verbetering bij Jeckio Biltstraat. Tegen de voorgenomen sluiting heeft de houder een zienswijze ingediend. Deze is inhoudelijk beoordeeld, onder meer door op 17 okt jl nog een keer uitgebreid een inspectie uit te voeren. Ook tijdens deze inspectie bleek onvoldoende verbetering op alle vlakken, zoals uit het rapport blijkt.

De gemeente Utrecht heeft dit besluit genomen vanuit haar verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving, zodat instellingen verantwoorde kinderopvang bieden in een veilige en gezonde omgeving. Dit is zeker van belang in de eerste levensjaren, waarin het kind het meest kwetsbaar is. De gemeente realiseert zich dat sluiting van het kinderdagverblijf grote impact heeft voor kinderen, ouders, de eigenaar en het personeel, maar ziet gezien de opeenstapeling van overtredingen gedurende een langere periode geen andere mogelijkheid. De eigenaar van Jeckio Biltstraat is sinds het voornemen tot sluiting door de gemeente gewezen op zijn verantwoordelijkheid om de ouders goed te informeren.

Datum: woensdag 23 oktober 2013, 02:00
Bron: Gemeente Utrecht
Categorie: Algemeen
Tags: Utrecht

Gerelateerde berichten:

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.


Website by Web Chemistry